Ett projekt börjar med en teoretisk förstudie där vi kartlägger grundförutsättningar, krav och önskemål. Möjligheter och svårigheter bedöms för att skapa en förståelse för projektets komplexitet och ekonomiska värde.  

Fas 1 – prototypavtal
Design och konstruktion av en grundläggande prototyp. Testning i utvecklingsmiljö och mätning av prestanda och kapacitet. Beslut om fortsatt utveckling. 

Fas 2 – utvecklingsavtal
Här är syftet att industrialisera produkten enligt kundens tekniska och komersiella specifikation. Teknisk optimering och produktionsanpassning leder till designlåsning. 

Fas 3 – leveransavtal
Produktionsstart med leverans av komponenter, mjukvara och know-how.