100.000.000
Gasanslutnga hushåll i EU

50.000
Deponier och reningsverk i EU

Att garantera den framtida energiförsörjningen och skapa lösningar som ger en långsiktigt hållbar produktion är en av nutidens största utmaningar. Med innovativ teknik som bygger på katalytisk förbränning sänker vi både kostnader och utsläpp – ett framtidsscenario som gör alla till vinnare. 

Zemission + Microgen

I nordvästra Europa använder majoriteten av hushållen gas för uppvärmning. I samarbete med Microgen Engine Corporation tar Zemission fram en unik lösning med katalytisk förbränning som sänker hushållens energikostnad med 35 % samtidigt som skadliga emissioner elimineras och CO2-utsläppen minskar.