Eliminera utsläppen och öka effektiviteten med Zemission

Om förbränning är en del av din produkt eller process kan Zemission addera betydande mervärden.

Nollutsläpp

Med Zemission eliminerar du utsläppen av skadliga ämnen som kolväten (HC), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Avgaserna innehåller endast vatten, koldioxid och kväve och är alltså andningsbara. 

Högre effektivitet

Katalytisk förbränning är fullständig och Zemission alstrar över 50 % strålningsvärme, vilket gör värmeöverföringen extremt effektiv.

Bränsleneutralt

Med Zemission kan du använda alla slags bränslen utan att förändra hårdvaran. HVO, biodiesel, bioetanol (E85), bensin och diesel fungerar lika bra som vätgas, biogas och naturgas. Tekniken är självreglerande vilket innebär att det går bra att blanda olika bränslen. 

Ekonomi

Med Zemission som en del i din produktion/process skapas ekonomiska fördelar genom högre energieffektivitet, mindre komplexitet och kraftfulla marknadsargument.

Vi ser ett stort intresse för Zemission inom flera olika branscher. Eftersom teknikplattformen är skalbar kan den användas i applikationer av varierande storlek och i ett brett utbud av produkter. Är du nyfiken på hur Zemission kan adderas till din produkt/process och vilka fördelar det skulle ge? Hör av dig så bokar vi ett möte.