Det krävs förnybara och CO2 neutrala energisystem. Under 2020 ersätts Kyotoprotokollet med Parisavtalet och EU lansera The Green Deal med massiva satsningar. På mer lokal nivå förändras regelverken i snabb takt. För att möta klimathoten krävs kraftfulla åtgärder och nya lösningar. Zemission är ett innovativt cleantech-bolag och vårt bidrag är högeffektiv katalytisk förbränning.

Högeffektiv, ren och skalbar

Zemission är en patentskyddad teknikplattform som möjliggör katalytisk förbränning av flytande och gasformiga bränslen. Med Zemission skapas en effektiv och bränsleoberoende förbränning utan skadliga emissioner.

Teknikplattform
Vår teknikplattform bygger på tre delar. En katalysator som skapar förbränning utan flamma vilket tillåter stor reglerbarhet. Varje applikation är en egen process och kräver viss fysisk geometri för en optimerad prestanda. Den tredje delen är vår mjukvara som styr produkten integrerat med kundens system.

Tekniken är skalbar och kan användas i allt från batterivärmare för hybridbilar till klimatsmar el- och värmeproduktion. Zemission öppnar upp för helt nya tekniska och ekonomiska fördelar.

Gammal tekonologin med flamma

Katalytisk effektiv förbränning

Dagens teknik, förbränning med flamma, ger betydande utsläpp av skadliga ämnen som kolväten (HC), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Med Zemission försvinner utsläppen samtidigt som strålningsvärmen ökar. Vår katalytiska förbränning genererar endast H2O och CO2.

Eliminera skadliga utsläpp och öka effektiviteten med Zemission

Om förbränning är en del av din produkt eller process kan Zemission addera betydande mervärden.

”Våra samarbetspartners drivs av stora visioner.
Zemission bidrar till att genomföra dem.”

Energilösningar

Tillsammans med cleantech-företaget Microgen i Nederländerna sänker vi energikostnaden med 35 % för miljontals gasanslutna hushåll i Europa. Samtidigt eliminerar vi de skadliga utsläppen och minskar utsläppen av CO2. Produkten är utvecklad för vätgas, men fungerar lika bra för naturgas och biogas.

 I samarbete med det svenska innovationsföretaget Azelio rationaliserar vi omvandlingen av deponigas från avfall och reningsverk till klimatsmart el.  

Fordonsindustrin

Zemission löser problemet med hybridbilarnas kupévärmare på ett miljövänligt sätt. Samtidigt sparas hybrid- och elbilens batteri till fler mil på vägen. 

Regelverken för avgasrening skärps kontinuerligt. Zemission utvecklar en lösning som förnyar avgasreningssystemen för dieselmotorer.