Vi är Zemission

Vi är ett dedikerat team av visionärer, entreprenörer och kunniga yrkesmän som arbetar för att förbättra världen samtidigt som vi skapar bra affärer. Vår unika teknikplattform erbjuder högeffektiv förbränning med nollutsläpp och är applicerbar på otaliga produktområden och processer över hela världen. Zemission AB finns i Lund och företaget har varit verksamt sedan 2010.

Teamet

Anders Vestin

Teknisk fysiker, grundare och VD, med 15 års erfarenhet inom förbränningsteknik och utsläppskontroll. Anders arbetade tidigare med katalytisk förbränning och nya strategier för utsläppskontroll inom Volvokoncernens forskningsenhet, och har även forskat kring regionala och globala klimateffekter från förbränningsgenererade partiklar vid Lunds universitet. Anders har flera patent inom katalytisk förbränningsteknik. Han har även stor erfarenhet av att kommersialisera nya produkter och är van att hantera omfattande samarbetsprojekt. 

Anna Suki

Labchef och kemikalieingenjör, specialiserad på processdesign och kemisk modellering. Anna har erfarenhet från svensk processindustri och har tagit aktiv del i Zemissions omfattande utveckling – från de första grundläggande verifieringarna till dagens marknadsdrivna FoU.

Claes Randholm

Produktionschef, har bred erfarenhet från tillverkningsindustrin inom fordonssektorn. Claes har haft ledande befattningar inom flera områden och hanterat allt från produktutveckling till product management. Claes har erfarenhet från såväl detaljhandel som B2B och har under 20 års tid varit yrkesverksam i bland annat Tyskland, Storbrittanien, Japan, Belgien och USA.

Claes Ahlerup

Försäljningschef, har arbetat som försäljnings- och marknadschef, divisionschef och verkställande direktör i flera framstående industri- och innovationsföretag. Med mer än 25 års erfarenhet från global försäljning och marknadsföring av industriprodukter har Claes en gedigen kompetens kring såväl förhandlingar om storskaliga kontrakt som internationella licensavtal.

Kasper Chalas

Programvaruutvecklare och elektrotekniker, ansvarar för ECU- och mjukvaruutveckling. Kasper har studerat elektroteknik vid Lunds universitet och är specialiserad på spectral data collection and analysis on an embedded platform. På senare tid har han fokuserat på ECU-hårdvarudesign och mjukvaruutveckling, så som virtuella sensorer och brännarstyrande algoritmer.