700.000
Hybridbilar 2020-2025

600.000
Lastbilar 2020-2025

Fordonsindustrin är en gigantisk marknad under omställning. Under de närmaste åren kommer nya standarder att införas och lagkraven när det gäller utsläpp skärps kontinuerligt för alla typer av fordon. Högeffektiv förbränning med nollutsläpp av skadliga ämnen hjälper bilindustrin att möta framtidens krav.

Zemission + Fordonsvärmning

Hybridbilar är populära, men kommer med ett dolt problem. Uppvärmningen av bilens kupé och batterier kräver mycket energi, och denna bör inte komma från bilens batteri. Traditionella kupévärmare saknar avgasrening, men Zemission har en patenterad lösning som är synnerligen miljövänlig samtidigt som den sparar hybridbilens batteri till fler mil på vägen.

Zemission + Avgasrening

Regelverken för avgasrening skärps kontinuerligt vilket ställer allt högre krav på biltillverkarna. För personbilar tar eldrift och hybridlösningar över efter dieselmotorn, men när det gäller tunga fordon i fjärrtrafik finns idag inget vettigt alternativ. Zemission har startat ett utvecklingsprojekt där vår katalytiska teknik kommer att förnya avgasreningssystemen för dieselmotorer.