Zemission + Microgen

I nordvästra Europa använder majoriteten av hushållen gas för uppvärmning. I samarbete med Microgen Engine Corporation tar Zemission fram en unik lösning med katalytisk förbränning som sänker hushållens energikostnad med 35 % samtidigt som skadliga emissioner elimineras och CO2-utsläppen minskar.

Den gemensamma produkten är en el- och värmepanna.  Hushållet utnyttjar då till stor del egen närproducerad el vilket är väsentligt mer effektivt. 

1 + 1 = 3

Zemission och Microgen har vidareutvecklat sina två respektive teknikplattformar. När de sammanförs till en enhet för både värme och el uppstår betydande fördelar. Zemission har effektiviserat förbränningen samtidigt som utsläppen av skadliga emissioner helt försvinner. Microgen har löst typiska problem med den unika stirlingmotor de nu producerar. Närproducerad el är dessutom billigare än storskaligt producerad el, och hushållens värmebehov tillgodoses effektivt.

Närproducerad el

Elkonsumtionen ökar i EU och en produkt för närproducerad el är en välkommen nyhet. Storskaligt producerad el har en lägre effektivitet eftersom spillvärme går förlorad. Utöver detta ska elen transporteras långa sträckor. 

Närproducerad el från vår el- och värmepanna är en effektivare lösning eftersom spillvärmen används direkt till uppvärmning. Dessutom elimineras skadliga utsläpp i närområdet. Storskalig regional elkraft minskar och ger utrymme till att ladda elbilar och den konsumerade elen blir mindre CO2-intensiv.