Zemission + Fordonsvärmning

Hybridbilar är populära, men kommer med ett dolt problem. Uppvärmningen av bilens kupé och batterier kräver mycket energi, och denna bör inte komma från bilens batteri. Traditionella kupévärmare saknar avgasrening, men Zemission har en patenterad lösning som är synnerligen miljövänlig samtidigt som den sparar hybridbilens batteri till fler mil på vägen. 

Elvärme dränerar batterierna
En möjlig lösning när det gäller att värma kupén i en hybridbil skulle kunna vara att installera en elektrisk värmare. En enkel och snabb lösning som tyvärr medför flera nackdelar. Att värma kupén kräver mycket energi vilket drar mycket ström från batterierna. Följden blir att hybridbilens räckvidd på ren eldrift förkortas rejält. Förbränningsmotorn måste då startas vilket man egentligen vill undvika i det längsta. 

Värmning av bilens batterier
Kalla batterier har väsentligt sämre prestanda. Belastning av batterier vid låga temperaturer förkortar livslängden. Zemissions miljövänliga värmare är lösningen.