Zemission + Avgasrening

Regelverken för avgasrening skärps kontinuerligt vilket ställer allt högre krav på biltillverkarna. För personbilar tar eldrift och hybridlösningar över efter dieselmotorn, men när det gäller tunga fordon i fjärrtrafik finns idag inget vettigt alternativ. Zemission har startat ett utvecklingsprojekt där vår katalytiska teknik kommer att förnya avgasreningssystemen för dieselmotorer.

Inom en hyfsat snar framtid kommer troligtvis lastbilar och tunga arbetsbilar i lokal trafik att kunna elektrifieras med framgång. Utfasning av diesel för lastbilar i fjärrtrafik innebär däremot en helt annan utmaning. Dessa ekipage rullar mycket långa sträckor, ibland med två chaufförer. Uppehåll är kostsamma och alternativ teknik värderas i lönsamhet.

En temperaturkänslig teknik

Dagens avgasreningssystem för dieselmotorer är temperaturkänsliga. Det krävs en minimumtemperatur för att reningen ska fungera. När en lastbil till exempel går på låglast eller tomgång alstras inte tillräckligt med restvärme för att avgasreningssystemet ska fungera. Resultatet blir utsläpp av orenade avgaser som i kommande regelverk inte längre tolereras. 

Zemission utvecklar en ny lösning

Fordonsindustrin söker efter lösningar, och det är bråttom. Zemission driver ett utvecklingsprojekt med en betydande aktör i fordonsbranschen. Målet är att åstadkomma en kontinuerlig minimumtemperatur för avgasreningssystemet så att funktionen garanteras oavsett motorns arbetsbelastning. Med en sådan lösning kan dieselmotorn fortsätta att användas i de fall där det inte finns andra alternativ. Projektet går bra och har genererat stort intresse.